Proje mühendisliği

Uzun yıllara dayanan deneyim, proje mühendisliğinin temelini oluşturur. Kapsama bağlı olarak, proje mühendisliği, dost mühendislik şirketleri ile iş birliği içinde tasarlanır.

Projeler kapsamında ekstrüzyon hızlarının optimizasyonu, reçetelerin optimizasyonu, kalite kontrolün oluşturulması ve genişletilmesi, bir giriş denetiminin kurulması, takım geometrilerinin optimizasyonu ve köpüklü ekstrüdatların optimizasyonu gibi sorular, yeni ekstrüzyon departmanlarının ve karmaşık ekstrüzyon işlemlerinin geliştirilmesi.